Dutch English

bg_bamboe_1.jpg

 

postheadericon Tarieven


De tarieven zijn als volgt:

 • 1e consult 

€ 90,00

bambooleave

 • Vervolgconsult (per uur) 

€ 60,00

 • Telefonisch consult (alleen als vervolgconsult)

€ 30,00

 

 

- Consultprijzen zijn inclusief het homeopathisch geneesmiddel.

- Prijswijzigingen voorbehouden.

- Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling per contant.

- Bij verhindering kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht 
  indien niet tijdig geannuleerd (binnen 24 uur).

 

 

postheadericon Beroepsorganisatie en registratienrs.

 • NWP: Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst. Lidnummer: P1551 licentie homeopathie.
  (Een NWP therapeut voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een overzicht hiervan is te vinden op de site van de NWP).
 • RBCZ-register: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Licentienummer: 709234R
 • SHO: Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Registratienummer: 119586-117850
 • Kamer van Koophandel: 27366285
 • AGB zorgverlenerscode : 90-040159
 • Klachten- en tuchtrechtprocedure:
  KAB: Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze                                                                                                                                         TCZ:Tuchtrecht Complementaire Zorg