Dutch English

bg_bamboe_1.jpg

 

postheadericon Wat is klassieke homeopathie

De grondlegger van de klassieke homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843).Samuel Hahneman

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die het herstelvermogen ofwel het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert optimaal te herstellen van lichamelijke en geestelijke ongemakken. Hierdoor kan het lichaam weer gezond functioneren. De klassieke homeopathie is gebaseerd op het principe van “de Wet van het Gelijkende”. Dit wordt in het Latijn uitgedrukt als “similia similibus curentur”, ofwel het gelijkende wordt genezen door het gelijksoortige. Dit betekent dat de zieke genezen kan worden met een homeopathisch geneesmiddel dat dezelfde ziektesymptomen kan oproepen bij gezonde personen. Er wordt niet zozeer gekeken naar de ziekte of het zieke orgaan maar naar de gehele mens. Het voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel berust op het principe van de totaliteit. In acute gevallen op grond van de totaliteit van de acute klacht.

 

postheadericon Homeopathische geneesmiddelen

De klassieke homeopathie maakt gebruik van verschillende stoffen als geneesmiddel. Deze zijn gemaakt van vijzelbijvoorbeeld mineralen, planten of dierlijke producten. Alle middelen zijn uitvoerig alleen op mensen getest. 
 

Er zijn verschillende manieren waarop een homeopathisch geneesmiddel kan worden toegediend. De meest gebruikelijke vormen van toediening zijn druppels of korrels. Afhankelijk van de ziekte en de vitaliteit van de patiŽnt wordt het passende homeopathisch geneesmiddel gewoonlijk eenmalig ingenomen maar dit kan ook voor een langere periode nodig zijn.

 

postheadericon De behandeling

bamboo.jpgKenmerkend voor de homeopathische behandelwijze is de persoonlijke benadering en aandacht voor de patiŽnt.

In het eerste consult zullen alle klachten en symptomen worden uitgevraagd. De vragen hebben niet alleen betrekking op de klacht(en) zelf maar ook bijvoorbeeld op de levensloop, de medische geschiedenis, alsook die van de familie, en eventuele bijzondere gebeurtenissen in het leven van de patiŽnt. Er wordt altijd rekening gehouden met eventuele erfelijke tendensen zoals bijvoorbeeld eczeem, astma, reuma, kanker en dergelijke. Hierdoor kan er een totaalbeeld worden gevormd van de klachten en de psychische gesteldheid. Een eerste consult kan daarom anderhalf tot twee uur duren.

 

Een vervolgconsult vindt over het algemeen plaats na vier tot zes weken. Dit is echter afhankelijk van de ernst van de klachten. Bij acute klachten kan dit al na ťťn week zijn. De duur van een behandeling is per individu verschillend. Dit hangt af van de ernst van de klachten en de mate van verbetering. Meerdere vervolgconsulten kunnen dan noodzakelijk zijn. Hierin worden de reacties op het voorgeschreven homeopathisch geneesmiddel bekeken.

 

Tussentijdse telefonische consulten behoren tot de mogelijkheid.

 

postheadericon Indicaties

In principe kunnen de meeste ziekten behandeld worden met klassieke homeopathie. De homeopathische behandeling kan in veel gevallen gestart worden naast de al bestaande reguliere behandeling. Het is voor iedereen geschikt en is niet leeftijdgebonden.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

Acute ziekten:

 • alle soorten infecties zoals griep en luchtweginfecties

 • alle soorten ontstekingen

 • bij diverse verwondingen en blessures die dan sneller en beter kunnen genezen

 • ziekte van Pfeiffer, enz.

Chronische ziekten:

 • allergieŽn, eczeem, hooikoorts

 • auto-immuunziekten

 • chronisch vermoeidheidssyndroom

 • hart- en vaatziekten

 • hormonale stoornissen

 • neurologische aandoeningen

 • prikkelbare darmsyndroom, ziekte van Crohn

 • ziekten aan spieren en gewrichten zoals fybromyalgie, arthrose en reuma

 • ziekte van Lyme, enz.

Psychische klachten:

 • angsten, stemmingsstoornissen

 • verdriet, het verwerken van traumatische gebeurtenissen ook als die allang geleden plaats hebben gevonden

 • als begeleiding in de laatste levensfase voor zowel de patiŽnt als de familie

Deze behandeling is eveneens mogelijk als een herstelbehandeling na een operatie, bij klachten ontstaan door en na vaccinaties, voor kwakkelkindjes en gedrags- en/of leerproblemen bij kinderen. Dit geldt ook voor beginnende geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, algehele zwakte, eetstoornissen, bij vruchtbaarheidsproblemen, de zwangerschap en de bevalling.