Dutch English

postheadericon Beroepsorganisatie en registratienrs.

  • NWP: Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst. Lidnummer: P1551 licentie homeopathie.
    (Een NWP therapeut voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een overzicht hiervan is te vinden op de site van de NWP).
  • RBCZ-register: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Licentienummer: 709234R
  • SHO: Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Registratienummer: 119586-117850
  • Kamer van Koophandel: 27366285
  • AGB zorgverlenerscode : 90-040159
  • Klachten- en tuchtrechtprocedure:
    KAB: Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze                                                                                                                                         TCZ:Tuchtrecht Complementaire Zorg